น.ส.กาญจนา  กันขันคำ
KANJANA  GUNKONCOME
 
ชื่อเล่น:  ดาว
เกิดวันที่:  22 สิงหาคม 2534
Tel:  086-3889042
e-mail: 
download_juda@hotmail.com
Facebook:  Deedao Bd
ตำแหน่ง:  นิสิตปริญญาตรี
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ระดับชั้น:  -
สถาบัน:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความสนใจ:  เพลง, กีฬา
ความสามารถพิเศษ:  บาสเกตบอล, ร้องเพลง

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง