น.ส.จุฑามาศ  พ่วงจินดา 
JUTAMART POUNGJINDA
 
ชื่อเล่น:  สมศรี
วันเกิด:  15  กันยายน 2534 
วิชาที่สอน:  วิทยาศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
สถาบัน:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel:  080-5599563
E-mail:  pinky_somsri@hotmail.com  
Facebook:  Somsrii Zrii 
ความสนใจ:  เพลง

ความสามารถพิเศษ:  วอลเล่ย์บอล
 

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง