นนร. ชุณหพงศ์  อินทมา
CHUNHAPONG INTHAMA
 
ชื่อเล่น : น้ำปาย
วันเกิด : 9 ตุลาคม 2533
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-5439442
e-mail : 
superboyscout@hotmail.com
Facebook : Numpai chunhapong
ตำแหน่ง : นักเรียนนายร้อย
สังกัด : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ความสนใจ :  วาดรูป
ความสามารถพิเศษ : ดนตรี คาริเนต ขลุ่ย ขิม ขี่ม้า แบตมินตัน

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
□ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง