นนร.ฉัตรนรงค์ เรืองพุก
CHATNARONG RUEANGPOOK

ชื่อเล่น : นิว
วันเกิด : 4 สิงหาคม 2534
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-4158972
e-mail   :   zodapop_new@hotmail.com
Facebook  : Nii New
ตำแหน่ง  :  นักเรียนนายร้อย
สังกัด  : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ความสนใจ  :  การดูดาว
ความสามารถพิเศษ  :  บรรยายดาว ขับเสภา ร้องไทยเดิม
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
□ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium 
□ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง