นายอภิชาติ ทองดอนน้อย
APICHART TONGDONNOI

ชื่อเล่น:  ชาติ
วันเกิด:  3 กรกฎาคม 2526
หมายเลขโทรศัพท์:  084-0013367
e-mail:  dajim103@hotmail.com
Facebook:  Dajim Dada
ตำแหน่ง:  ครู
วิชาที่สอน:  ฟิสิกส์
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  มัธยมฐานบินกำแพงแสน
สังกัด:  สพม. 9
ความสนใจ:  ความคิด
ความสามารถพิเศษ:  ถ่ายรูป

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง