นายซียาด   สามะเหง    
ZIAD  SAMAHONG
 
ชื่อเล่น: -
วันเกิด:  17  พฤษภาคม  2541  
อายุ:  15  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
Tel:  087-2871780
E-mail:  
zzz0517@hotmail.co.th  
Facebook:  Seeyad Smh
ความสนใจ:  ดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  เล่นฟุตบอล
งานอดิเรก:  เล่นฟุตบอล
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   / การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง