น.ส.ไซนุง เจะโซะ
ZAINUNG JAESO

ชื่อเล่น:  ไซนุง
วันเกิด:  1 มกราคม 2540
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  084-3123784
e-mail:  love-noon304@hotmail.com
Facebook:  Zainung Questo
ความสนใจ:  ภาษาต่างๆ
ความสามารถพิเศษ:  พูดได้หลายภาษา
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   / การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
   / การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium 
   / การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   / การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง