นายวรวุฒิ  จันทร์หอม 
WORAWAT  JANHOM
 
ชื่อเล่น:  มอส
วันเกิด:   21  สิงหาคม  2539 
อายุ:  16  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียน:  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
Tel:  090-957-0482
E-mail:  M
os_sumsung@hotmail.com  
Facebook:  Moss worawut
ความสนใจ:   ดนตรี ดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:   ตีขิม เล่นเทนนิส
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ ฟังเพลง
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   / การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   / การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง