นางสาววรนารี   เถินบุรินทร์    
WORANAREE   THOENBURIN
 
ชื่อเล่น:  ทีน
วันเกิด:  4  ตุลาคม  2540  
อายุ:  15  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียน:  สามัคคีวิทยา
Tel:  090-467-5573
E-mail:  
Teenny_Teen@gmail.com  
Facebook:  Link’ Corner
ความสนใจ:   ดนตรี กีฬา การท่องเที่ยว
ความสามารถพิเศษ:   เล่นบาสเก็ตบอล เปียโน
งานอดิเรก:  เล่นกีฬา ฟังเพลง
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง