น.ส.แวรูอานา กาโฮง
WEARUNA KAHONG
 
ชื่อเล่น:  ยูนา
วันเกิด:  8 ตุลาคม 2538
อายุ:  18 ปี
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  082-2674080
e-mail: 
islam_muslim-122@hotmail.com
Facebook:  Yoona Kahong
ความสนใจ:  การดูดาวด้วยเทคโนโลยีต่างๆ
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬา
งานอดิเรก:  ดูหนัง, เล่นอินเทอร์เน็ต

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง