น.ส.แวเดียวาตี แวสะแลแม
WEADIAWATI  WAESALAEMAE
 
ชื่อเล่น:  แวเดีย
วันเกิด:  20 สิงหาคม 2540
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  088-4667963
e-mail: 
ecla_weadiawati@hotmail.com
Facebook:  Waedia Waesalaemae Yaikung
ความสนใจ:  ด้านภาษา
ความสามารถพิเศษ:  กีฬาบางชนิด
งานอดิเรก:  ทำงานบ้าน, อ่านหนังสือ

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง