เด็กชายวรัญญู  วงศ์พุฒิ
WARANYOO  WONGPUT
 
ชื่อเล่น:  หนุน
วันเกิด:  7  มกราคม  2542 
อายุ:  14  ปี 
ระดับชั้น:    มัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียน:  พิริยาลัยจังหวัดแพร่
Tel:  087-356-5358
E-mail:  
Noon555reborn@gmail.com  
Facebook:  Waranyoo Noon
ความสนใจ:   -
ความสามารถพิเศษ:   เล่นหมากรุก
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ ดูการ์ตูน
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง