น.ส.แวมารีย๊ะ ยะหยิ่ง
WAEMAREEYA

ชื่อเล่น:  ย๊ะ
วันเกิด:  29 พฤศจิกายน 2539
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  086-9621207
e-mail:  choki.vincent_y.a.h207@hotmail.com
Facebook:  Cherlock Home
ความสนใจ:  ภาษา, งานประดิษฐ์
ความสามารถพิเศษ:  ด้านศิลปะ
งานอดิเรก:  Hand Made

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   / การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
   / การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium 
   / การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   / การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง