ด.ญ.อัฟนาน ดอมะ
UFNAN DORMA
 
ชื่อเล่น:  อัฟนาน
วันเกิด:  30 มิถุนายน 2542
อายุ:  14 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  087-8991124
e-mail:  nan_iscute@hotmail.com
Facebook:  Nan Iscute
ความสนใจ:  วิชาภาษาอังกฤษ
ความสามารถพิเศษ:  แข่งขันทักษะด้านภาษาอังกฤษ
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, ทำการบ้าน, แต่งกลอน
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง