ด.ญ.อุมมีฮานีย์ ดีแย
UMMEEHADEE  DEEYAE
 
ชื่อเล่น:  อุมมี
วันเกิด:  10 พฤษภาคม 2543
อายุ:  13 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  081-8962894
e-mail: 
tuanummee@hotmail.com
Facebook:  Ana Ismee Ummee Hanee
ความสนใจ:  ด้านภาษา
ความสามารถพิเศษ:  เรียงความ
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง