เด็กชายไตรวิช  จิตรีขันธ์
TRAIWIT  JITREEKAN
 
ชื่อเล่น:  อ๊อฟ
วันเกิด:  23 กุมภาพันธ์ 2542
อายุ:  14 ปี
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียน:  เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
Tel:  086-9266774
ความสนใจ:  คอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ:  -
งานอดิเรก:  -
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/  การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
□ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
□ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง