เด็กชายธีรพัฒน์   เกตุสิงห์น้อย    
THIRAPAT  KETSINGNOI
 
ชื่อเล่น:  โดนัท
วันเกิด:  15  มีนาคม  2543 
อายุ:  13  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียน:  พิริยาลัยจังหวัดแพร่
Tel:  080-8523605
E-mail:  
thirapat_ketsingnoi@hotmail.com 
ความสนใจ:   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:   วิ่ง เล่นบาส ว่ายน้ำ เล่นบอล
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ เล่นกีฬา
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง