นางสาวธนพร  เครือรัตนเวช    
THANAPORN   KHRUEAWATTANAWET
 
ชื่อเล่น:  ผึ้ง
วันเกิด:  25 พฤศจิกายน  2539  
อายุ: 16  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียน:  เตรียมอุดมศึกษา
Tel:  086-0792696
E-mail: 
lovingyou_pueng@hotmail.co.th 
Facebook:  THANAPORN KHRUEAWATTANAWET
ความสนใจ:  งานเขียนคุณประภาส
ความสามารถพิเศษ:  -   
งานอดิเรก:   อ่านการ์ตูน
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง