ด.ช.ธนพล จันปิง
THANAPOL JANPING
 
ชื่อเล่น:  ฟีฟ่า
วันเกิด:  7 ตุลาคม 2545
อายุ:  11 ปี
ระดับชั้น:  ป.6
โรงเรียน:  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tel:  087-5103222
e-mail: 
thanapolIKUS45@hotmail.com
Facebook:  Thanapol Janping
ความสนใจ:  กีฬา
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬาเก่ง
งานอดิเรก:  เล่นกอล์ฟ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง