นายธนดล  ทองอร่าม 
THANADON  THONGARAM
 
ชื่อเล่น:  เบนซ์
วันเกิด:  7  เมษายน  2539 
อายุ:  17  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียน:  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 
Tel:  087-2607293
E-mail: 
belim0725@hotmail.com   
Facebook:  Tanadon Thongaram
ความสนใจ:  ด้านวิทยาศาสตร์และเพลง
ความสามารถพิเศษ:  ร้องเพลง
งานอดิเรก:  ร้องเพลง เล่นดนตรี
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   / การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   / การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง