นายธันฐภัทร  ศิริคุปต์
TANTAPAT  SIRIKUP
 
ชื่อเล่น:  ก้อง
วันเกิด:  27  พฤษจิกายน  2539 
อายุ:  17  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียน:  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 
Tel:  089-4912566
E-mail: 
K_san@windowslive.com  
Facebook:  K_san@windowslive.com
ความสนใจ:   ด้านวิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:   วาดรูป เล่นเปียโน
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง