เด็กหญิงธนิษฐา  ทรวงดอน  
TANITTA  SOUNGDON
ชื่อเล่น:  นุ่น
วันเกิด:  14  พฤษจิกายน  2542 
อายุ:   13  ปี 
ระดับชั้น:   มัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียน:  บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)  
Tel:  088-3512902
E-mail:  
malisa-nongpang@hotmail.com  
Facebook:  Tanitta Soungdon
ความสนใจ:  ประดิษฐ์แผนที่ดาว
ความสามารถพิเศษ:   เล่นแบตมินตัน
งานอดิเรก:  ฟังเพลง ดูละคร
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง