นางสาวทักษพร  สุขกันต์
TAKSAPORN  SOOKGUN
 
ชื่อเล่น:  มะเหมี่ยว
วันเกิด:  19 สิงหาคม 2539
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียน:  เตรียมอุดมศึกษา
Tel:  090-9701878
Facebook:  Taksaporn Sookgun
ความสนใจ:  -
ความสามารถพิเศษ:  -
งานอดิเรก:  เล่นคอมพิวเตอร์
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
□ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
□ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
□ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง