นางสาวสุวิมล  ประชากุล 
SUWIMON   PRACHAKUL

ชื่อเล่น:  เปิ้ล
วันเกิด:  24  เมษายน  2540 
อายุ:  16  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียน:  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 
Tel:  083-159-4895
E-mail:  
Lalana.kamsai@gmail.com  
Facebook:  Pleple Apple
ความสนใจ:  ภาพยนตร์จีน ดารานำจีน
ความสามารถพิเศษ:  วอลเลย์บอล เล่นกลอง
งานอดิเรก:  ทำงานหรือประดิษฐ์สิ่งของชิ้นเล็กๆ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง