นางสาวสุทธินันท์  แสงภักดี    
SUTTINUN  SANGPAKDEE
 
ชื่อเล่น:  ป่าน
วันเกิด:  6  ธันวาคม  2539 
ายุ:  16  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียน:  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
Tel:  087-727-2842
E-mail:    
Suttinun.ap5@gmail.com  
ความสนใจ: สนใจในนักร้องวง B.A.P. ของเกาหลี
ความสามารถพิเศษ:  เล่นดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทย
งานอดิเรก :  อ่านหนังสือการ์ตูน ฟังเพลง
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง