นายสุริยา หมัดชูโชติ
SURIYA MUDCHUCHOT
 
ชื่อเล่น:  ดี้
วันเกิด:  17 ตุลาคม 2541
อายุ:  15 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  มูลนิธิอาซิซสถาน
หมายเลขโทรศัพท์:  088-3962146
e-mail: 
kakachi_1669@hotmail.com
Facebook:  Suriya Mudchuchot
ความสนใจ:  ชอบท่องเที่ยว, ชอบถ่ายภาพ
ความสามารถพิเศษ:  วิ่ง
งานอดิเรก:  เล่นอินเทอร์เน็ต
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง