นางสาวสุปราณี  หลี่ศิริโรจน์    
SUPRANEE  LEESIRIROJ
 
ชื่อเล่น:  กล้วยผิง
วันเกิด:  26  กันยายน  2540 
อายุ:  16  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียน:  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
Tel:  091-078-2868
E-mail:  
Supranee_7@hotmail.com  
ความสนใจ:  กีฬาบาสเก็ตบอล
ความสามารถพิเศษ:   สนทนาภาษาจีน
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือการ์ตูน เล่นอินเทอร์เน็ต
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   / การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง