นางสาวสุภัสสรา  เตสุภา    
SUPHATSARA  TESUPHA
 
ชื่อเล่น:  มาย
วันเกิด:  25  พฤษภาคม  2539 
อายุ:  17  ปี 
ระดับชั้น:   มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียน:  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
Tel:   081-681-9718
E-mail:  
my_3798@hotmail.com  
Facebook:  Supassara Tespa
ความสนใจ:   เล่นวอลเลย์บอล  ทำการทดลอง
ความสามารถพิเศษ:   ตีขิม ร้องเพลง
งานอดิเรก:  ดูทีวี อ่านหนังสือทุกแนว
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง