ด.ช.ศุภวิชญ์ ธนพัฒนพงศ์
SUPAWICH THANAPATTANAPONGS
 
ชื่อเล่น:  ว่าน
วันเกิด:  24 พฤศจิกายน 2544
อายุ:  12 ปี
ระดับชั้น:  ม.1
โรงเรียน:  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tel:  089-8123233
e-mail: 
wann2411@gmail.com
Facebook:  Supawich Thanapattanapongs
ความสนใจ:  วงจรไฟฟ้า, ดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  เป่าเมาท์ออร์แกน
งานอดิเรก:  สร้างหุ่นยนต์, ต่อเลโก้
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง