นางสาวสัณหจุฑา  พลอยบุตร    
SUNHACHUTA  PLOYBUTR
 
ชื่อเล่น:  ปักเป้า
วันเกิด:  13  ตุลาคม  2538  
อายุ: 17  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียน: จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
Tel:  088-807-7138
E-mail:  
noinoinano@gmail.com 
ความสนใจ:   ถ่ายภาพ วาดภาพ ศิลปะ ดนตรี
ความสามารถพิเศษ:   เล่นบาสเก็ตบอล
งานอดิเรก:  ถ่ายภาพ วาดภาพ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   / การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   / การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง