น.ส.ซูไฮณีย์ ยาญอ
SUHINEE YAYOR
 
ชื่อเล่น:  นี
วันเกิด:  6 สิงหาคม 2538
อายุ:  18 ปี
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  090-1796574
e-mail: 
ninijang_loveyou@hotmail.com
Facebook:  ซูไฮนีย์ ยาญอ
ความสนใจ:  การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก, การโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬา
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, เล่นกีฬา
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง