นายซูไฮมี ลาแม
SUHIMEE LARMAR
 
ชื่อเล่น:  ยูมิ
วันเกิด:  12 กันยายน 2538
อายุ:  18 ปี
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  080-8635433
e-mail: 
platong_191@hotmail.com
Facebook:  U-mi Astro
ความสนใจ:  เนบิวลานายพราน, สิ่งที่อยู่นอกโลก
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬา, ร้องเพลง, การดูดาว
งานอดิเรก:  ดูดาวด้วยตาเปล่า, ตกปลา, เล่นฟุตบอล, อ่านหนังสือ

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง