น.ส.โซเฟีย นาวีเยาะ
SOFIA  NAWEEYOH
 
ชื่อเล่น:  นา
วันเกิด:  15 สิงหาคม 2540
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  086-2899659
e-mail: 
fiana_taste6810@hotmail.com
Facebook:  Na Sofia Nawee
ความสนใจ:  วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ความสามารถพิเศษ:  ร้อยมาลัย
งานอดิเรก:  ดูสารคดี, ดูโทรทรรศน์
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง