น.ส.โซเฟีย วาหะ
SOPHIE WAHA
 
ชื่อเล่น:  เฟีย
วันเกิด:  16 ธันวาคม 2540
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  083-3397357
e-mail: 
fofia_lady@hotmail.com
Facebook:  Fofia Inocent
ความสนใจ:  การใช้ภาษา
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬา
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, ฟังเพลง

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง