นางสาวโสภา  สุขนิคม  
SOPA   SUKNIKOM
 
ชื่อเล่น: เล็ก
วันเกิด:   30  พฤษภาคม 2538 
อายุ:  18  ปี 
ระดับชั้น:   มัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียน:  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 
Tel:   087-2463633
E-mail:    
Lak_sopa_suknikom@hotmail.com   
Facebook:  -
ความสนใจ:   ด้าน ดาราศาสตร์และอวกาศ
ความสามารถพิเศษ:   เล่นกีฬา แบตมินตัน วอลเลย์บอล
งานอดิเรก: อ่านนิยาย เล่นอินเทอร์เน็ต ดูโทรทัศน์
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   / การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   / การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง