น.ส.ซอลีฮ๊ะ ฮูลูบาเล๊ะ
SOLIHAH  HULUBALAE
 
ชื่อเล่น:  กะฮะห์
วันเกิด:  9 มกราคม 2540
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  086-2880704
e-mail:  solihah.407@gmail.com
Facebook:  -
ความสนใจ:  ตัวเลขและดวงดาว
ความสามารถพิเศษ:  -
งานอดิเรก:  -

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง