น.ส.ซอลีฮะห์ ตะเย๊าะ
 SOLEEHAH  TAYOH
 
ชื่อเล่น:  อะห์
วันเกิด:  29 กุมภาพันธ์ 2539
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  080-7134351
e-mail: 
h_a_h182@hotmail.com
Facebook:  Soleehah Tayoh
ความสนใจ:  ภาษาอังกฤษ
ความสามารถพิเศษ:  วาดรูป
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
    การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง