ด.ญ.สิริมา บุญทวี
SIRIMA  BUNTAWEE
 
ชื่อเล่น:  สิริมา
วันเกิด:  21 กันยายน 2542
อายุ:  14 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  080-1681442
e-mail:  ma_13969@hotmail.com
Facebook:  Sirima Buntawee
ความสนใจ:  วิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  -
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, ดูการ์ตูน, ฟังเพลง
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง