ด.ญ.สีตีรอกีเยาะห์ วาและ
SEETEEROHKEEYOH  WALAE
 
ชื่อเล่น:  ตี
วันเกิด:  5 เมษายน 2542
อายุ:  14 ปี
ระดับชั้น:  ม.3
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  082-8211424
e-mail:  niana_lala@hotmail.com
Facebook:  Setty Daknerd
ความสนใจ:  การโคจรของดาวต่างๆ
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬา
งานอดิเรก:  เล่นกีฬา, อ่านหนังสือ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง