ด.ญ.ศศิพิมพ์ ทองอยู่
SASIPIM TONGYU

ชื่อเล่น:  พิมพ์
วันเกิด:  28 กรกฎาคม 2544
อายุ:  12 ปี
ระดับชั้น:  ม.1
โรงเรียน:  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์:  087-3547153
e-mail:  sasipim44@hotmail.com
Facebook:  Sasipim Tongyu
ความสนใจ:  ด้านดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  เล่นหมากล้อม
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง