ด.ญ.ซัรซีลา แวดาลอ
SARSEELA  WEARDALOR
 
ชื่อเล่น:  ยา
วันเกิด:  13 กรกฎาคม 2542
อายุ:  13 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  084-3286939
e-mail: 
sarseela_ya@hotmail.com
Facebook:  P’mermaid Ya
ความสนใจ:  อยากรู้จักดาวต่างๆ, การใช้งานนาฬิกาแดด, แผนที่ดาววงกลม
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬา
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือทั่วไป
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง