นายรุศนันท์ มีเด็ง
RUSNAN MEEDANG

ชื่อเล่น:  นันต์
วันเกิด:  24 เมษายน 2539
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  080-8646018
e-mail: 
rusnan_ion@hotmail.com
Facebook:  Keep Out, Pass Away
ความสนใจ:  ดาราศาสตร์, Gadgets
ความสามารถพิเศษ:  พูดภาษาอังกฤษ
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, ดูหนัง


ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง