น.ส.โรสมานี หะยีวาโดะ
ROSEMANEE  HAYEEWADOH
 
ชื่อเล่น:  นี
วันเกิด:  23 มิถุนายน 2539
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  080-8693202
e-mail: 
triplek_tk20@hotmail.com
Facebook:  Rose Wadoe
ความสนใจ:  ด้านภาษาต่างประเทศ
ความสามารถพิเศษ:  พูดได้หลายภาษา
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, ฟังเพลง, ดูภาพยนต์
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง