น.ส.รอซาน กาเต็มมาดี
ROSAN  KATEMMADEE
 
ชื่อเล่น:  รอซาน
วันเกิด:  18 พฤษภาคม 2540
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  080-8932084
e-mail: 
mygirl_for_you@hotmail.com
Facebook:  Rozan Katemmadee
ความสนใจ:  ทุกอย่าง เพราะเป็นคนช่างสังเกต
ความสามารถพิเศษ:  สามารถพูดภาษาอังกฤษได้บ้างและเล่นกีฬาทุกชนิด
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือทุกประเภท
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง