น.ส.อาแอเสาะ กาลง
ARAIRSOA KALONG
 
ชื่อเล่น: เช๊าะ
วันเกิด: 24 มกราคม 2540
อายุ: 16 ปี
ระดับชั้น: ม.5
โรงเรียน: สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์: 085-6705826
e-mail: mur_mrn@hotmail.com
Facebook: Imtinan Kalong
ความสนใจ: เภสัช, อาจารย์
ความสามารถพิเศษ: คิดเลขคณิต
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ, ดูโทรทัศน์, ฟังเพลง, ทำงานบ้าน
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/ การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง