ด.ช.พงษ์พิชญ์ พัฒนธีรภัทร
Phongphich Pattanateerapat
 
ชื่อเล่น:  ฮก
วันเกิด:  16 มีนาคม 2544
อายุ:  12 ปี
ระดับชั้น:  ม.1
โรงเรียน:  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tel:  087-8275358
e-mail: 
phongpich@gmail.com
Facebook:  พงษ์พิชญ์ พัฒนธีรภัทร
ความสนใจ:  ด้านดาราศาสตร์, ไดโนเสาร์
ความสามารถพิเศษ:  เล่นหมากล้อม
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง