นางสาวเพชรวิภา  สุวรรณรูป 
PHETWIPA   SUWANNAROOP
 
ชื่อเล่น:  น้ำผึ้ง
วันเกิด:  3  เมษายน  2540 
อายุ:  16  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียน:  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 
Tel:  084-654-8334
E-mail: 
Pueng_phetwipa@hotmail.com  
Facebook:  -
ความสนใจ:  ด้านการแพทย์
ความสามารถพิเศษ:   -
งานอดิเรก:  ฟังเพลง เที่ยว 
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง