นางสาวเพชรรัตน์  นามวงศ์    
PETCHARAT  NAMWONG
 
ชื่อเล่น:  น้ำตาล
วันเกิด:  9  พฤษจิกายน  2538  
อายุ:  17  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียน:  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
Tel:  088-434-5684
E-mail:  
chil.30911@gmail.com  
Facebook:  Petcharat Namwong
ความสนใจ:   ดนตรี
ความสามารถพิเศษ:   เล่นบาสเก็ตบอล
งานอดิเรก:  ถ่ายภาพ วาดภาพ ฟังเพลง
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   / การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   / การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง