เด็กหญิงพีระดา  ชัยช้าง  
PERADA  CHAICHAG
 
ชื่อเล่น: แป้ง
วันเกิด:  24  ธันวาคม 2542 
อายุ:  13  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียน:  บ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)  
Tel:  081-1562962
E-mail: 
Perada-pang12@hotmail.com   
Facebook:  Perada Chaichang
ความสนใจ:   ประดิษฐ์แผนที่ดาววงกลม
ความสามารถพิเศษ:  เล่นแบตมินตัน
งานอดิเรก:  กวาดบ้าน ดูหนัง
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง