นางสาวพัชธิดา   โรจนมนเฑียร    
PATCHARIDA  JOTJANAMOMTIAN
 
ชื่อเล่น:  นุ่น
วันเกิด:   7  มิถุนายน  2541 
อายุ:  15  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียน:  พิริยาลัยจังหวัดแพร่
Tel:  089-852-0066
E-mail:  
noon_noonlovelove@hotmail.com
Facebook:  Patcharida Rotjanamontian
ความสนใจ:   ดนตรี
ความสามารถพิเศษ:   วาดรูป
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ
 
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง